Podpořit provoz tohoto webu můžete zakoupením "kafe" na Buy Me a Coffee

×

Chcete něco opravit, upravit či doplnit? Po registraci a přihlášení můžete tuto stránku sami editovat!

×

 Actions

Soubor

Greenhite panorama-upravene.jpg: Revision history

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

10 December 2017

7 June 2015

6 June 2015

  • curprev 14:1114:11, 6 June 2015Radouch talk contribs 134 bytes +134 Řeka Temže v Greenhite v místech, odkud vypluly Erebus a Terror na svoji poslední plavbu. Vlevo směr Londýn, vpravo směr moře.