Podpořit provoz tohoto webu můžete zakoupením "kafe" na Buy Me a Coffee

×

Chcete něco opravit, upravit či doplnit? Po registraci a přihlášení můžete tuto stránku sami editovat!

×

 Actions

Greenhithe

From Franklinova expedice

Greenhithe je městečko v hrabství Kent v jihozápadní Anglii. Leží při břehu Temže asi 30 kilometrů východně od Londýna.

Řeka Temže v Greenhite v místech, odkud vypluly Erebus a Terror na svoji poslední plavbu. Vlevo směr Londýn, vpravo směr moře. Foto: Radouch


19. května 1845 kolem půl desáté ráno odsud vypluly lodi Erebus a Terror na svoji poslední plavbu. V městečku se dnes nachází restaurace Sir John Franklin a právě naproti ní měly Franklinovy lodě mezi 12. a 19. květnem 1845 kotvit.


Údaje o místě pobytu Franklinovy rodiny v tomto městečku se liší. Andrew Lambert tvrdí [1], že "Jane Fraklinová a zbytek Franklinovy širší rodiny se ubytovali v místní hospodě, dokud lodě neodpluly," a v poznámkách upřesňuje, že tato hospoda se nyní nazývá "Sir John Franklin".

Naopak hostinská z této hospody uvedla (květen 2015), že Jane Franklinová nepobývala v její hospodě, ale v nedalekém zámečku Ingress Abbey.

Ingress Abbey v Greenhithe. Zámeček, kde měla před odplutím Franklinovy výpravy přebývat Jane Franklinová. Foto: Radouch

Zdroje a poznámky

  1. Andrew Lambert: Franklin: Tragic hero of the polar navigation (2010), s. 159